The Adventury

Onderzoeken / Service Design / User Interface Design / Testen

De Ontwerpvraag

Wat kan design betekenen voor scholieren op de middelbare school?
The Adventury is bedacht in opdracht van 31Volts voor mijn afstuderen aan de Hogeschool Rotterdam. Hun missie is om iets te betekenen voor jongeren. Ook geloven zij erin dat de designbenadering van grote waarde is voor het oplossen uitdagingen waar wij als maatschappij tegenaan lopen. Bedrijven hebben design al ontdekt en hebben behoeften aan creatieve mensen31Volts wilt hierop inspelen door zich te investeren in scholieren

Doelgroep en belanghebbenden

Het probleem ligt bij de belanghebbenden, maar de oplossing ligt bij de scholieren. De doelgroep zijn VMBO-T scholieren tussen de 12 en 14 jaar die in de eerste klas van de middelbare school zitten. Belanghebbenden bij deze opdracht zijn: De leraren en begeleiders, omdat zij de scholieren begeleiden en voorbereiden op de toekomst. Studenten die een creatieve opleiding hebben gevolgd of hebben afgerond. Deze studenten hebben de fase van de middelbare school meegemaakt en kunnen daarom helpen bij het analyseren van verbeterpunten en als laatst ontwerpbureaus in de creatieve sector, omdat zij behoeften hebben aan creatievere mensen.
 
Huidige Situatie
Scholieren zijn zich niet bewust van de meerwaarde van design en bedrijven hebben behoeften aan creatieve mensen die vanaf een jonge leeftijd kennis hebben ven design.
 
Deskresearch
Om meer te weten te komen over de huidige situatie zijn er deskresearch gedaan. De inzichten die hieruit zijn als volgt: Kinderen durven risico’s te nemen, dit vermogen moet wel ontwikkeling worden anders kan het weg vallen. Het huidige onderwijs is nog niet ingericht op de 21e eeuw. Makersonderwijs is onderwijs, waarbij maken centraal staat. Met de vaardigheden van onderzoeken en ontwerpend leren betere lessen worden gegeven en Gamification word ingezet om in spelvorm kennis over te dragen.

Ontwerpcriteria

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een aantal ontwerpcriteria opgesteld. Deze zijn gebruik als uitgangspunten voor het bedenken van verschillende oplossingen
  • Kennismaking zijn met de creatieve skills;
  • De interventie draagt spelenderwijs kennis over;
  • Gebruikers kunnen hun eigen ingeving inbrengen;
  • Er worden handvatten geboden voor de doorontwikkeling van de creatieve skills.
 
Brainstormsessies
Met de ontwerpcriteria als uitgangspunt zijn verschillende brainstormsessies georganiseerd met de doelgroep en belanghebbenden studenten. Deze online brainstormsessies hebben ervoor gezorgd dat ik meer inzichten, ideeën en mogelijke eindoplossingen heb verkregen. Hieruit zijn drie concepten gekomen en daarvan is er uiteindelijk samen met de opdrachtgever een uitgekozen en verder uitgewerkt tot het eindconcept.
 
 

The Adventury

The Adventury Game is een avontuur waarbij scholieren door een digitale interventie onbewust kennismaken met design door middel van een aantal creatieve vaardigheden: 
  • Begrijpen (framen) 
  • Durven (risico’s nemen) 
  • Proberen (experimenteren) 
  • Ontdekken (onderzoeken) 
 Vervolgens gaan zij aan de slag met de toolkit om zo deze creatieve vaardigheden nog verder door te ontwikkelen met behulp van tools en opdrachten. 
 
The Adventury Game (Digitale interventie) 
De adventury game is een avontuur is het bewustzijn creëren de scholieren gaan in teams aan de slag met korte opdrachten om kennis te maken met de creatieve vaardigheden.