Sanjoyan Vishwaas

Onderzoeken / Ideevorming / UX Design / Testen

Het Hindoeïsme 

Het Hindoeïsme is aan het verwateren dit komt, doordat het geloof niet toegankelijk is gemaakt voor de huidige generatie. Uit mijn onderzoek blijkt dat dit komt doordat: De heilige geschriften zijn geschreven in het Sanskriet en priesters zijn vaak iets ouder van leeftijd, waardoor het voor deze generatie eng is om vragen te stellen. Vroeger werd dit geloof doorgegeven van generatie op generatie. Tegenwoordig is er veel te vinden op het internet alleen verschilt deze informatie vaak van elkaar en dit zorgt voor verwarring bij de doelgroep. Ook geeft een groot deel van de doelgroep aan behoeften te hebben aan activiteiten.
 
Doelgroep
De generatie die in Nederland is geboren groeit steeds vaker op met de Nederlandse cultuur hierdoor valt het geloof weg. Door het gebruik van een enquête heb ik deze generatie gevraagd of zij het geloof toegankelijk vinden. Van de 40 deelnemers gaven 20 van deze doelgroep aan, dat het geloof niet toegankelijk is voor hun. 

Priesters

Volgens Priester Sharwin Madho (bestuurslid van de Hindoetempel) worden er in Nederland al veel activiteiten georganiseerd die met het geloof te maken hebben. Priester Jaswant Jagbandhan (voorzitter van een Hindoetempel) geeft aan dat er in het geloof een aantal verschillende verhalen zijn, omdat iedereen zijn eigen interpretatie mag hebben. Belangrijk is dat er altijd rekening moet worden gehouden met de rode draad (moraal) van het verhaal. Ook de priesters merken op dat er steeds minder jongeren naar de tempel komen. Nu is de grote vraag:

Hoe kan de verbinding vergroot worden tussen de doelgroep en het Hindoeïsme?

 
 

Sanjoyan Vishwaas

Door gebruik te maken van kraskaarten wordt er verbinding gecreëerd met de doelgroep en de app. De gebruiker krijgt de taak om de naam van zijn persoonlijke god of godin in te vullen (deze staat vermeld op de kraskaart). De god of godin vertelt het persoonlijke verhaal in de vorm van een video. Hierdoor kan de gebruiker hem of haar leren kennen. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om zijn interpretatie op het verhaal te schrijven. Als de gebruiker behoefte heeft om deze interpretatie te delen krijgt hij of zij een suggestie om de dichtsbijzijnde tempel te bezoeken. Zo ontstaat er een verbinding tussen de gebruiker, de tempel en andere gelovigen.

Prototype

Het geloof kent duizenden goden al deze goden hebben eigen persoonlijke verhalen. Dit is zoiets als de verhalen in de Bijbel. Deze verhalen en goden heb ik ingezet om een verbinding te creëren tussen de doelgroep en het geloof. Wil je een prototype van de Sanjoyan Vishwaas app bekijken? Klik op de volgende